Home Политика Ремонт в Госдуме отложили из-за пустот в фундаменте